ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของอิงลิชแก็ง

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของอิงลิชแก็ง หากคุณดำเนินการต่อเพื่อใช้งานเว็บไซต์นี้ แสดงว่าคุณยอมรับที่จะปฏิบัติตามและผูกพันตามข้อกำหนดในการให้บริการและเงื่อนไขการใช้งานดังต่อไปนี้ ซึ่งรวมไปถึงนโยบายส่วนบุคคลของเราจะกำหนดความสัมพันธ์กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้ หากคุณไม่เห็นด้วยกับส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขโปรดยกเลิกการบริการใช้เว็บไซต์ของเรา

คำว่า ‘อิงลิชแก็ง’ หรือ ‘เรา’ หมายถึงเจ้าของเว็บไซต์ที่มีสำนักงานจดทะเบียนอยู่ในกรุงเทพมหานครประเทศไทย หมายเลขทะเบียนบริษัทของเราคือ 0105560189544 คำว่า ‘คุณ’ หมายถึงผู้ใช้บริการหรือผู้ชมเว็บไซต์ของเรา

การใช้เว็บไซต์อยู่ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานดังต่อไปนี้ :

  • เนื้อหาของหน้าเว็บในเว็บไซต์นี้ เป็นข้อมูลทั่วไปของคุณและสำหรับใช้เท่านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อตรวจสอบการตั้งค่าการเรียกดูข้อมูล หากคุณอนุญาตให้ใช้คุกกี้เรียกดูข้อมูล ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจได้รับการจัดเก็บโดยเราเพื่อใช้โดยบุคคลที่สาม (คุ๊กกี้ คือ ข้อมูลการเข้าเว็บไซต์ต่างๆซึ่งถูกบันทึกและจัดเก็บโดยเว็บบราวเซอร์)
  • การใช้ข้อมูลหรือเนื้อหาใดๆในเว็บไซต์นี้ เป็นความยินยอมของคุณโดยสิ้นเชิง ซึ่งเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆที่อาจะเกิดขึ้น คุณจะรับผิดชอบการใช้บริการหรือข้อมูลใดๆ ที่มีอยู่ผ่านเว็บไซต์นี้ให้เป็นไปตามข้อกำหนดเฉพาะของคุณ
  • เว็บไซต์นี้มีเนื้อหาที่เป็นลิขสิทธิ์ของเราหรือได้รับอนุญาตจากเราให้เข้าถึงการใช้งานเท่านั้น แต่ไม่รวมถึงการออกแบบ ลักษณะหลักสูตรและกราฟิก การทำซ้ำเป็นสิ่งต้องห้ามนอกเหนือจากที่เป็นไปตามประกาศลิขสิทธิ์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดในการให้บริการนี้
  • เครื่องหมายการค้าที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ (ไม่ว่าจะเป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัท หรือบริษัทในเครือ หรือของผู้ที่บริษัทได้รับอนุญาต) นั้นท่านต้องไม่ทำการทำซ้ำ ดัดแปลง หรือนำไปใช้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน โดยที่ไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท
  • การใช้เว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาตอาจทำให้เกิดการเรียกร้องค่าเสียหายและ / หรือเป็นความผิดทางอาญา
  • บางครั้งเว็บไซต์นี้อาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น ลิงก์เหล่านี้มีขึ้นเพื่อความสะดวกในการให้ข้อมูลเพิ่มเติม แต่ไม่ได้แสดงว่าเรารับรองเว็บไซต์นั้นๆ และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยง
  • การใช้เว็บไซต์นี้และข้อพิพาทใดๆที่เกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์ดังกล่าวซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย